Polityka prywatności RODO


Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych z dn. 25 maja 2018r. znanych jako RODO, którego głównym celem jest ujednolicanie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez firmę Okno-Hit Ryszard Deka z siedzibą w Wadowicach ul. Krakowska 6, 34-100 Wadowice tj.: przygotowanie wyceny na Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali w okresie obowiązywania umowy, współpracy a także po jej zakończeniu przez 10 lat w celach :

  • dochodzenia roszczeń i reklamacji w związku z wykonywaniem umowy
  • statystycznych i archiwizacyjnych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne , ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę Okno-Hit Ryszard Deka z siedzibą w Wadowicach ul. Krakowska 6, 34-100 Wadowice.Girma Okno-Hit może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności (np. imię i nazwisko, adres zameldowania, email, numer telefonu, numer rachunku). Pani/Pana dane będziemy udostępniali osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom na mocy przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki2 , 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan , że przetważanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: Dział obsługi klienta oknohit.wadowice@gmail.com

Comments are closed.